Zoeken

Women work more than men

Bijgewerkt op: 11 jul. 2020

English version below


Het onterecht negeren van het werk dat vrouwen doen (vooral moeders in het huishouden en in de zorg voor onder andere hun kinderen, maar dat het lijkt dat vrouwen minder werken.

Het gelijkwaardig maken van vrouwen en mannen is een illusie als we het onbetaalde werk dat vrouwen doen voor hun families en in huishouden structureel negeren.


Als we wel rekening houden met het onbetaalde werk dat vrouwen doen, dan werken vrouwen meer dan mannen.


deze zorgtaken, die essentieel zijn voor het welbevinden van individuen, gemeenschappen en de maatschappij, wordt voornamelijk uitgevoerd door vrouwen. Wereldwijd besteden vrouwen (meestal moeders) tweeëneenhalf keer meer tijd aan dit werk dan mannen. En zelfs meer dan tien keer zoveel in landen als India en Marocco.


- UN women 2016 -

Het is zeer onterecht dat moeders worden aangesproken op hun maatschappelijke bijdrage die niet voldoende zou zijn. Het is het onterecht negeren van het werk dat moeders doen, waardoor deze opmerkingen regelrecht pijnlijk zijn.


Women work more than man. The unrightful neglection of the work that women do (especially mothers in the household en in de caretaking of their children). But it looks like women are working less.

It is an illusion to think that we can make the work mothers do equal to the work of man if we ignore the work they do in the household.

If we are taking into account with all the unpaid work women do, than women work more then man.

These care taking jobs who are essential for the well being of individuals, communities and the society, are mostly executed by women. Word wide women (mostly mothers) spend more than two and half times more time to this work than man. En even more than 10x in countries such as India and Maroc.


UN women 2016


It is very unrightful that mothers are told that their social contribution is not enough. These words are very painful. It is the unrightful ignorance of the work that mothers do.


63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven