Zoeken

Stress of mothers is a social problem

Bijgewerkt op: 11 jul. 2020

English version below

----

Uit onderzoek door een Amerikaanse sociologe onder moeders in vijf landen is gebleken dat moeders enorme stress ervaren door de spagaat waarin ze zitten.


Aan de ene kant willen moeders toegewijd zijn aan hun werk buitenshuis en aan de andere kant willen ze toegewijd zijn aan hun kinderen. Moeders willen een volwaardig inkomen, zeker als hun relatie minder goed loopt dan gehoopt.


De combinatie van onmogelijke en niet te verenigen idealen van werken buitenshuis en thuis heeft moeders in een no- win situatie gezet.

Collins zegt in haar onderzoek dat vrouwen moeten stoppen zichzelf de schuld te geven van hun stressvolle bestaan. Ze moeten stoppen met het denken dat dit innerlijke conflict hun schuld is. Moeders denken meestal dat als ze het wat harder proberen, een nieuw schema maken, of wat eerder opstaan dat ze op een of andere manier hun stress kunnen verminderen.De volle schema's van moeders maakt dat moeders teveel uren aan het werk zijn. Dit is geen individueel probleem, maar een maatschappelijk probleem. In een maatschappij die geen oog heeft voor het moederschap. Een maatschappij die het moederschap negeert als werk.


Dus zoals Collins het betoogt, het is geen individueel probleem, maar het is een collectief probleem. Het heeft structurele oplossingen nodig. Individuele oplossingen gaan dit niet fixen.

Caitlin Collins wil in haar onderzoek aantonen dat we in een cultuur leven waarin we individualiteit hoog waarderen. We willen zelf verantwoordelijk zijn en zelf onze problemen oplossen. Voor sociologen is het de taak om te kijken welke invloeden bepaalde structuren hebben op ons dagelijks leven. Uit dit onderzoek is gebleken dat als we willen dat stress vermindert we structurele en collectieve oplossingen nodig hebben.

Bron:Collins, Caitlyn. (2019) Making Motherhood Work: How Women Manage Careers and Caregiving, Princeton, NJ: Princeton University Press.
---

Research of women in five countries by an American sociologist has shown that mothers experience enormous stress caused by the splits they experience.

On the one side mothers want to be dedicated to their work outside the home, and on the other side they want to be dedicated to their children. Mothers require an undepreciated income. This is even more difficult, when their relationship is not as flourishing as they had hoped for. They can’t divorce easily if they wish to do so.

The combination of impossible and not to combine ideals of working outside home and at home put mothers in a loose-loose situation. Collings says in her research that women have to stop to blame themselves for their stressful situation. They have to stop to think that this inner conflict is their fault. Mothers think mostly that if they try harder, make a new schedule, or rise earlier that they can reduce their stress.

The full schedules of mothers make that mother are working too many hours. This is not an individual problem, but a social problem. In a society without seeing the importance of motherhood. A society that ignores motherhood as work.

Collins says that it is not an individual problem, but a collective problem. It needs structural solutions. Individual solutions will not solve this problem. Sociologists have the task to research the influence of certain structures on our daily lives. This research has shown that it is necessary in order to reduce stress to find structural and collective solutions.

102 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven